ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Директор Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей Первомайської районної державної адміністрації Харківської області»

 

__________________ Н.В.Гринь

 

“ ____ ” ____________ 2019 року

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО

 

на засіданні ради закладу

 

протокол  № __ від  “ ___ ” 2019 року

 

Голова ради закладу

 

 _____________ З.В.Лісняк

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО

 

на засіданні педагогічної  ради

 

протокол  № __  від  _____ 2019 року

 

Голова педагогічної ради

 

 _________________  Н.В.Гринь

 

 

 

ВИТЯГ

 

з РОБОЧОГО   НАВЧАЛЬНОГО  ПЛАНУ

 

Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей

 

Первомайської районної державної адміністрації

 

Харківської області»

 

дошкільний підрозділ с.Закутнівка

 

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Комунальний заклад освіти «Біляївський ліцей» відповідно до Статуту забезпечує  реалізацію права на здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої  освіти  в  обсязі Державних  стандартів  дошкільної  та  загальної середньої освіти, створює умови для розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

 

Робочий навчальний план розроблено на виконання:

 

·          Закону України «Про дошкільну освіту»;

 

·          Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 

·        Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп  подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;

 

·          Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 року № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»;

 

·          Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

 

·          Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 року № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»;

 

·          Наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 року № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»;

 

·          Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 24.01.2007 року № 1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 року № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 року № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 року № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 року № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 16.03.2012 року № 1/9-198 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 28.05.2012 року № 1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 року № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 року № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 11.10.2017 року № 1/9-546 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2019 року № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;

 

·          Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 року № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Освітній процес у дошкільному підрозділі КЗО «Біляївський ліцей» здійснюється за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер. В.О.Огнев’юк, (лист МОН України від 09.11.2015 №1/11-16163) та методичними рекомендаціями до  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»  (протокол №3 від 31.03.2016). Дана програма забезпечує можливість реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти.

 

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти конкретизовано у різних розділах чинної програми та реалізується через різні форми організації життєдіяльності дошкільників. У освітньому процесі використовуються заняття різних типів з метою реалізації завдань усіх ліній розвитку:

 

· за спрямованістю змісту (предметні, інтегровані, комплексні);

 

· за дидактичними цілями на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні), на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, навчально-ігрові, сюжетно-ігрові, ігрові), контрольно-оціночна (інтегровані, комплексні, предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри);

 

· за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.

 

Планування освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом та моделлю за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку та сфер життєдіяльності. Рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

 

Для  формування у дошкільників життєвої компетентності маленьких учасників дорожнього руху ( пішоходів і пасажирів), елементарних уявлень про Правила дорожнього руху, вмінь та навичок безпечної поведінки на вулицях міста (села), у транспорті вихователями дошкільного підрозділу використовується в освітньому процесі парціальна програма  «Дитина у світі дорожнього руху». Дана програма розширює та доповнює зміст роботи педагогів з питань організації основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. Складена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вікових психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей. Визначені програмою «Дитина у світі дорожнього руху»» зміст та завдання з основ  безпечної поведінки під час дорожнього руху засвоюється як в гуртковій роботі так і в самостійній діяльності дітей.

 

                                   ІІ. Структура навчального року

 

Навчальний рік розпочинається 2 вересня і закінчується 31 травня.                      З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

 

Орієнтовно, загальна тривалість, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

 

Орієнтовні канікули:

 

осінні канікули -  з 28.10 по 03.11.2019 року;

 

зимові канікули - з 30.12.2019 по 13.01.2020 року;

 

весняні канікули - з 23.03 по 30.03.2020 року;

 

літні – з 01 червня по 31 серпня 2020 року.

 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із місцевими органами управління освітою може змінюватися графік канікул.

 

У дошкільному підрозділі встановлено 5-денний навчальний тиждень з  9-ти годинним перебуванням. Навчання у формі занять проводяться з четвертого року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

 

Тривалість занять становить для дітей:

 

-          З дітьми молодшого віку – не перевищує двох занять, тривалість яких 15-20 хвилин відповідно

 

-          З дітьми старшого дошкільного віку – трьох організованих занять, тривалістю 25 хвилин.

 

Тривалість перерв між заняттями не менше 10 хвилин. У другій половині дня проводяться заняття з фізичної культури та образотворчої діяльності.

 

Навчання проводиться українською мовою.

 

 

 

Додаток 1                                       складений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

дошкільного підрозділу с. Закутнівка

 

Комунального закладу освіти «Біляївський ліцей

 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області»

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

 

 

 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Різновікова група

2,5-6(7) років

 

Ознайомлення із соціумом

2(3)*

Ознайомлення з природним довкіллям

1(2)*

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4(5)*

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1(2)*

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток**

3

Загальна кількість занять на тиждень

11(15)*

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

3(5)*

Максимальна кількість занять на тиждень

14(20)*

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)***

3,5(8,3)*

 

* Години, передбачені для вихованців віком від 5-6(7) років.
**Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
***Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.


 

Директор ліцею                                                                                Н.В.Гринь